Onderdeel van logo Droom van Nederland
+ Voeg jouw Droom toe

Privacyverklaring Wij Zijn Droomstad Nijmegen

Deze privacyverklaring geldt voor de site wijzijndroomstadnijmegen.nl. Wij Zijn Droomstad Nijmegen is eigendom van Droom van Nederland (KVK 72577525), hierna te noemen 'Wij Zijn Droomstad Nijmegen'. Wij Zijn Droomstad Nijmegen verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat Wij Zijn Droomstad Nijmegen doet met uw persoonlijke gegevens. Echter deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

Met uw bezoek aan de website, accepteert u expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Wij Zijn Droomstad Nijmegen u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en het bezoek aan deze website.

Wij Zijn Droomstad Nijmegen respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij Zijn Droomstad Nijmegen kan de gegevens bekendmaken om aan wettelijke eisen te voldoen, om te reageren op claims dat een vermelding of ander materiaal inbreuk op de rechten van derden vormt, of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van eenieder te beschermen.

Deze informatie gebruikt Wij Zijn Droomstad Nijmegen voor de uitvoering en ontwikkeling van de dienst. De dienst die Wij Zijn Droomstad Nijmegen via deze site aanbiedt is het mogelijk maken van het plaatsen van ideeën voor de stad. Deze ideeën kunnen geprojecteerd worden op een locatie binnen de stad. Locaties kunnen door de bezoeker van de site zelf gekozen worden of gekoppeld worden aan een locatie welke door de eigenaar hiervoor beschikbaar is gesteld aan het platform. Bezoekers kunnen daarnaast reageren, liken, helpen en inschrijven voor updates. Voor deze acties is een geregistreerd account nodig.

Wij Zijn Droomstad Nijmegen slaat van bezoekers met een account ten minste de volgende gegevens op:


Optioneel zijn de volgende gegevens:


Het bezoek aan de site en bekijken van (gedeeltelijke) informatie over idee├źn, locaties, personen kan zonder account. In Wij Zijn Droomstad Nijmegen opgeslagen dromen, ideeën, reacties, etc. worden opgeslagen in het landelijke Wij Zijn Droomstad Nijmegen Archief. Deze data kan via bijvoorbeeld Wij Zijn Droomstad Nijmegen, een Wij Zijn Droomstad Nijmegen App, etc. gebruikt worden.

Eventuele licentieprijzen / kosten voor het gebruik van teksten, afbeeldingen, beeldmateriaal, etc. anders dan die van Wij Zijn Droomstad Nijmegen en de gebruiker zelf, zijn voor de gebruiker die het op Wij Zijn Droomstad Nijmegen heeft geplaatst. Wij Zijn Droomstad Nijmegen is ook niet verantwoordelijk voor de kosten / auteursrechtelijke claims van het gebruik van deze elementen.

De persoonlijke gegevens van bezoekers worden na afloop van het gebruik (lees: het deactiveren van het gebruikersaccount) vernietigd. Reacties van een gebruiker met een account, worden bij het deactiveren geanonimiseerd. Bij het aanbieden van haar diensten maakt Wij Zijn Droomstad Nijmegen gebruik van 'cookies' om deze te optimaliseren. Een 'cookie' is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze 'cookies' weigeren door aanwijzingen van het hulpbestand van de internetbrowser te volgen, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Wij Zijn Droomstad Nijmegen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over deze website aan Wij Zijn Droomstad Nijmegen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij Zijn Droomstad Nijmegen heeft hier geen invloed op.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door leveranciers van deze sociale netwerken zoals eerder genoemd. Deze code plaatst onder meer een 'cookie', zie boven. Leest u de privacyverklaring van deze sites om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wij Zijn Droomstad Nijmegen gaat met grote voorzichtigheid om met de gegevens die u Wij Zijn Droomstad Nijmegen ter beschikking stelt. Wij Zijn Droomstad Nijmegen erkent haar verantwoordelijkheid. Wij Zijn Droomstad Nijmegen treft beschermingsmaatregelen voor het transport van data zoals administratieve, technische (SSL beveiliging en wachtwoorden, waarbij SSL hetzelfde is als HTTPS) en de opslag van data ( AES encrypted) als mede fysieke maatregelen (beperkt aantal medewerkers met toegang) om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Wij Zijn Droomstad Nijmegen kan echter niet alle beveiligingsrisico's uitsluiten. Wij Zijn Droomstad Nijmegen kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer onbevoegden toegang tot de gegevens hebben door een toedoen die buiten het bereik van Wij Zijn Droomstad Nijmegen ligt.

Wij Zijn Droomstad Nijmegen doet haar uiterste best om geen gegevens van minderjarige onder de zestien jaar te verwerken anders dan na toestemming van de zijn wettelijke vertegenwoordiger. Mocht dat onverhoopt toch gebeurt zijn, neem dan contact op met Wij Zijn Droomstad Nijmegen zodat Wij Zijn Droomstad Nijmegen de gegevens kan wissen.

Wanneer u vindt dat Wij Zijn Droomstad Nijmegen niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er een vraag over, dan kunt u contact opnemen met Wij Zijn Droomstad Nijmegen. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: info@droomvannederland.nl.

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Deze eventuele wijzigingen post Wij Zijn Droomstad Nijmegen ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik te staken van deze website. Doorgaand gebruik van deze website en na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven aan dat u de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door het nieuwe privacybeleid te zijn gebonden.

Indien u een relatie met Wij Zijn Droomstad Nijmegen heeft bestaat er de mogelijkheid om, na schriftelijk verzoek, uw gegevens in te zien. Indien het door Wij Zijn Droomstad Nijmegen verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Wij Zijn Droomstad Nijmegen schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Zij doen al mee!

Gemeente Nijmegen
Standvast Wonen